Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович
Спеціальність
05.09.05 — теоретична електротехніка
Дата захисту
30.11.2018 11:35
Статус
дисертація захищена