Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Прудиус Іван Никифорович
Спеціальність
05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
25.01.2019 10:50
Статус
дисертація подана до захисту