Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н.,проф. Швай Роксоляна-Марія Іванівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
01.03.2019 10:14
Статус
дисертація захищена