Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Савчук Степан Григорович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
14.03.2019 15:49
Статус
дисертація захищена