Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Георгіаді Неллі Георгіївна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
20.02.2019 13:16
Статус
дисертація захищена