Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., Небесний Роман Володимирович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
05.04.2019 08:05
Статус
дисертація захищена