Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
19.04.2019 09:08
Статус
дисертація захищена