Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
10.12.2018 14:11
Статус
дисертація захищена