Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків в самоорганізованих мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н. Стрихалюк Богдан Михайлович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
30.11.2018 10:53
Статус
дисертація захищена