Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович
Спеціальність
05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
16.05.2019 16:19
Статус
дисертація захищена