Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
29.11.2018 16:42
Статус
дисертація захищена