Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
30.11.2018 14:38
Статус
дисертація захищена