Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.пед.н., доц. Заячківська Надія Михайлівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
18.12.2018 10:17
Статус
дисертація захищена