Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
06.05.2019 09:13
Статус
дисертація подана до захисту