Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
22.05.2019 00:00
Статус
дисертація захищена