Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мороз Леонід Васильович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
29.03.2019 09:13
Статус
дисертація захищена