Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Грищук Віктор Климович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
10.12.2018 12:49
Статус
дисертація захищена