Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.пед.н., доц. Равчина Тетяна Василівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
19.12.2018 10:15
Статус
дисертація захищена