Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
07.05.2019 12:43
Статус
дисертація захищена