Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
17.05.2019 11:25
Статус
дисертація захищена