Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
Спеціальність
10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
04.04.2019 11:11
Статус
дисертація захищена