Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
05.04.2019 11:06
Статус
дисертація захищена