Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.01.2019 12:47
Статус
дисертація подана до захисту