Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Шевчук Лілія Іванівна
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
15.03.2019 17:02
Статус
дисертація захищена