Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США.

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Кошманова Тетяна Сергіївна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
18.12.2018 10:17
Статус
дисертація захищена