Принципи формування житлових утворень на постпромислових територіях (на прикладі Львова)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
16.01.2019 13:45
Статус
дисертація захищена