Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
01.03.2019 10:13
Статус
дисертація захищена