Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Чайковський Ігор Борисович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
30.11.2018 10:56
Статус
дисертація захищена