Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
06.05.2019 12:44
Статус
дисертація захищена