Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
06.05.2019 13:02
Статус
дисертація подана до захисту