Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
19.04.2019 15:46
Статус
дисертація захищена