Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
07.12.2018 11:21
Статус
дисертація захищена