Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
Спеціальність
05.17.07 — хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту
05.04.2019 07:51
Статус
дисертація захищена