Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович
Спеціальність
05.24.04 — кадастр і моніторинг земель
Дата захисту
14.03.2019 15:49
Статус
дисертація захищена