Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
31.10.2018 14:49
Статус
дисертація захищена