Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Сакович Лев Миколайович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
17.05.2019 16:40
Статус
дисертація захищена