Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф., Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
28.11.2018 14:03
Статус
дисертація захищена