Архітектура сценографії Є. Лисика

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
13.11.2018 14:40
Статус
дисертація захищена