Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
25.01.2019 10:41
Статус
дисертація подана до захисту