Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
06.12.2018 09:59
Статус
дисертація захищена