Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Лозинський Андрій Орестович д.т.н., проф. Ванцевіч Владімір
Спеціальність
05.13.03 — cистеми та процеси керування
Дата захисту
15.02.2019 12:32
Статус
дисертація подана до захисту