Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович
Спеціальність
05.02.09 — динаміка і міцність машин
Дата захисту
28.11.2018 14:01
Статус
дисертація захищена