Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гула Лев Федорович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
04.05.2019 09:53
Статус
дисертація подана до захисту