Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дунець Роман Богданович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
30.11.2018 09:16
Статус
дисертація захищена