Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
15.03.2019 15:48
Статус
дисертація захищена