Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.філол.н., проф. Мацько Віталій Петрович
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
19.12.2018 10:16
Статус
дисертація захищена