Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
06.05.2019 13:06
Статус
дисертація подана до захисту