Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
04.04.2019 11:09
Статус
дисертація захищена