Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
03.04.2019 16:37
Статус
дисертація захищена