Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Вольченко Олександр Іванович
Спеціальність
05.22.02 — автомобілі та трактори
Дата захисту
29.03.2019 16:34
Статус
дисертація захищена